Nowości  Region  Atrakcje  Noclegi    
 


ŻuławyWiślane.pl > Architektura

Architektura

Dla Żuław Wiślanych charakterystyczne są domy podcieniowe, wiatraki, zagrody holenderskie, melioracje i urządzenia hydrotechniczne, parki wiejskie, kościoły gotyckie i stare cmentarze.

Domy podcieniowe to domy wiejskie o drewnianej konstrukcji drewna wypełnionej cegłą z charakterystycznym wielosłupowym wysuniętym pocienieniem z przodu budynku.

Domy podcieniowe pojawiły się na Żuławach Wiślanych wraz z osadnictwem Olędrów z Fryzji i Niderlandów, którzy z racji wyznania (protestanci) znani są także jako Mennonici. Imigranci niderlandzcy oraz fryzyjscy mieli zatem szczególny wkład w krajobraz wsi na Żuławach Wiślanych.

Domy budowano na terpach, usypanych na depresji pagórkach. Chroniły one przed powodziami.

Obecna siatka osadnicza i melioracyjna powstała już podczas panowania Krzyżaków.

ŻuławyWiślane.pl na serwisach społecznościowych: