Nowości  Region  Atrakcje  Noclegi    
 


ŻuławyWiślane.pl > Przyroda

Przyroda

Z racji dużej ilości wody (rzeki, kanały, rowy melioracyjne) to mekka dla ptaków wodnych.

Dawniej Żuławy Wiślane pokrywały lasy. Zostały one wykarczowane przez osadników, głównie w średniowieczu. Obecność lasu pozostała w nazwach żuławskich miejscowości takich jakL Laski, Świerki, Brzózki, Dębina, Dąbrowa czy Stary Dąb.

Dziś drzewa rosną przy drogach, rowach meliracyjnych w miejscach starcyh cmentarzy i parków. Charakterystyczne dla Żuław Wiślanych są wierzby.

Od wieków żyzna gleba daje rolnikom wysoki plon. Przekładało się to na dobrobyt mieszkańców Żuław Wiślanych wyrażających się w dużych domostwach.

ŻuławyWiślane.pl na serwisach społecznościowych: